Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
Chữ Kanji
12733  48.5%
Kỹ năng nghe
6088  23.2%
Ngữ Pháp
2229  8.5%
Kỹ năng đọc hiểu
1806  6.9%
Kỹ năng viết
1793  6.8%
Từ vựng
1583  6%

Số người tham gia bình chọn  :  26235
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 13 Tháng 2 2018 06:57

Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?