Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
Chữ Kanji
12748  48.5%
Kỹ năng nghe
6096  23.2%
Ngữ Pháp
2232  8.5%
Kỹ năng đọc hiểu
1807  6.9%
Kỹ năng viết
1794  6.8%
Từ vựng
1583  6%

Số người tham gia bình chọn  :  26263
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 08:24

Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?