Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao

Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao

Bài tập nâng cao nhóm 1 : Ngữ pháp và luyện tập trình độ trung cấp tiếng Nhật

A.  使いましょう:
1.    ~と言います   :nói rằng
    名_のようだと言います ......

Đọc thêm...
 

Bài tập nâng cao nhóm 2 ( Bài 2 , 3 ) : Ngữ pháp và luyện tập trình độ trung cấp tiếng Nhật

第2課:つたえる 
A. 使いましょう:
1.    ~ことにした:được quyết định như vậy ......

Đọc thêm...
 

Bài tập nâng cao nhóm 3 ( Bài 4 , 5 ) : Ngữ pháp và luyện tập trình độ trung cấp tiếng Nhật

第4:あきれる
A .使いましょう:

1    ~(さ)せる  :thể cầu khiến ......

Đọc thêm...
 

Bài tập nâng cao nhóm 4 ( Bài 6, 7 ) : Ngữ pháp và luyện tập trình độ trung cấp tiếng Nhật

第6課:遊ぶ
A.使いましょう:

1~てきた:

Diển tả hành động từ quá khứ đến hiện tại.

Đọc thêm...
 

Bài tập nâng cao nhóm 5 ( Bài 8, 9) : Ngữ pháp và luyện tập trình độ trung cấp tiếng Nhật

第8課:かざる
A.使いましょう:

1:ところで~といえば:
À này,nếu nói đến………….

Đọc thêm...
 

Bài tập nâng cao nhóm 6 ( Bài 10, 11) : Ngữ pháp và luyện tập trình độ trung cấp tiếng Nhật

第10課:いきる
A. 使いましょう:

1:~まま:

Giữ nguyên tình trạng như vậy.

Đọc thêm...
 

Bài tập nâng cao nhóm 7 ( Bài 12, 13) : Ngữ pháp và luyện tập trình độ trung cấp tiếng Nhật

第12課:あつまる
A 使いましょう:
1:~ものですから: ......

Đọc thêm...
   
Trang 1 trong tổng số 3 trang

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 

Tiêu đề liên quan


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Ngữ pháp nâng cao