Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 3
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 3

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 3


水(みず)の泡(あわ)

Đổ sông đổ biển水(みず)を打(う)ったよう

Im phăng phắc水商売(みずしょうばい)

Chỉ có tiền là trên hết

焼(や)け石(いし)に水(みず)
Không đủ vô đâu vào đâu足(あし)もとから鳥(とり)が立(た)つ
Gặp nạn mới biết lo


羽根(はね)を伸(の)ばす
Mọc lông thêm cánh借(か)りてきた猫(ねこ)のよう
Tùy cơ ứng biến猫(ねこ)も杓子(しゃくし)も
Tất cả đều là bạn猫(ねこ)に小判(こばん)
Sách nằm trên kệ猫(ねこ)にひたい

Nhỏ như trán con mèo 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 3