Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 4
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 4

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 4

猫(ねこ)の手(て)も借(か)りたい
Đầu tắt mặt tối


同(おな)じ穴(あな)のむじな
Cùng hội cùng thuyền


雀(すずめ)の涙(なみだ)
Nước mắt như chim sẻ

立(た)つ鳥後(とりご)を濁(にご)さず
Đi rồi đừng lại tiếng xấu

鶴(つる)の一声(ひとこえ)
Một người lo bằng kho người làm

馬(うま)の骨(ほね)
Bất lợi

ごまめの歯(は)ぎしり
Không có năng lực,dù cố gắng đến đâu cũng không thành công

蜂(はち)の巣(す)をつついたよう
Ồn như ong vỡ tổ


ひっぱりダコ
Tình đồng chí


井(せい)の中(なか)の蛙(かえる)(大海(たいかい)の知(し)らず)
Ếch ngồi đáy giếng


 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 4