Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 6
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 6

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 6

たで食(く)う虫(むし)も好(す)き好(ず)き
Muôn màu muôn vẻ

あばたもえくば
Nếu thương thì trái ấu cũng tròn
Ghét nhau thì trái bầu hòn cũng méo

あぐらをかく
Hôm nay không biết ngày mai


足(あし)もとを見(み)る
Thân tàn sức kiệt

足(あし)を洗(あら)う
Rửa tay gác kiếm


頭(あたま)が下(さ)がる   
Khuất phục chịu thua

合(あ)わせる顔(かお)がない
Thẹn thùng hổ thẹn

腹芸(はらげい)
Sử dụng chân với tay


以心伝心(いしんでんしん)
Thần giao cắt cảm

顔(かお)が広(ひろ)い
Nở mặt nở mày


 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 6