Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 7
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 7

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 7

肩身(かたみ)がせまい
Kiến thức nông cạn

腰(こし)が低(ひく)い
Thấy người sang bắt quàng làm họ


耳(みみ)が痛(いた)い
Đau đầu chói tai


良薬口(りょうやくぐち)に苦(にが)し
Trước khổ sau sướng

心臓(しんぞう)が強(つよ)い
Người đanh đá

白(しろ)い目(め)で見(み)る
Thị phi miệng đời

面(つら)の皮(かわ)が厚(あつ)い
Da mặt dày


腕(うで)をみがく
Muốn giỏi phải học


後(うし)ろ髪(がみ)を引(ひ)かれる思(おも)い
Không quan tâm những gì ở phía sau


後(うし)ろ指(ゆび)をさされるよう
Nói xấu người vắng mặt


 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 7