Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 8
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 8

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 8


石(いし)の上(うえ)にも三年(さんねん)
Cho dù chán, nếu kiên trì sẽ thành công
十人十色(じゅうにんといろ)
Mười người mười ý

二枚舌(にまいじた)を使(つか)う
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

二(に)の足(あし)を踏(ふ)む
Đôi ngả phân vân

女三人寄(おんなさんにんよ)れば姦(かしま)しい
Ba người đàn bà giống như cái chợ

三人寄(さんにんよ)れば文殊(もんじゅ)の知恵(ちえ)
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao


八方美人(はっぽうびじん) 
Sắc nước hương trời
ちりも積(つ)もれば山(やま)となる
Tích tiểu thành đại

ひと旗(はた)あげる
Thời thế tạo anh hùng


ひとり相撲(ずもう)を取(と)る 
Bách chiến bách thắng

 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 8