Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 9
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 9

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 9

すし詰(づ)め
Đông như kiến穴(あな)があったら入(はい)りたい
Nếu có lỗ thì muốn chui vào


石橋(いしばし)をたたいて渡(わた)る
Nghĩ kỹ trước khi làm

草分(くさわ)け
Vạn sự khởi đầu nan


おのぼりさん
Thay đổi hình dạng


住(す)めば都(みやこ)
Sống đâu quen đó渡(わた)りに舟(ふね)
Ở hiền gặp lành


朝飯前(あさめしまえ)
Dễ như anh cơm

ばかは死(し)ななきゃ治(なお)らない
Ngu hết thuốc trịちゃんぽん
Lẫn lộn


 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 9