Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 11
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 11

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 11

サジ(さじ)を投(な)げる
Cho dù sử dụng bao nhiêu cách mà không hiệu quả cũng đừng nên từ bỏ công việc


刺身(さしみ)のつま
Vật đính kèm, dù không có cũng tốt袖(そで)の下(した)
Dưới tay áo( nhận hối lộ)

砂(すな)をかむよう
Việc làm không ý nghĩa, tình cảm, chán nản giống như ăn cát

太鼓判(たいこばん)を押(お)す
Sự thật được an bài


有終(ゆうしゅう)の美(び)を飾(かざ)る
Có công mài sắt có ngày nên kim
 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 11